Pehr af Bjerkén 1765-1818
Begravd vid Dala gamla kyrkogård i Skaraborg

Har kallats: Den svenska kirurgins fader. Karl XIII:s livmedikus
Fänrik Ståls sägner ur dikten Döbeln vid Jutas: Två ting dock lärt mig akta läkarns yrke: Min bräckta panna och min vän Bjerkén"


Pehr af Bjerkén

Här intill Dala gamla ödekyrka, tre km från Kungslena kyrka, finns Pehr af Bjerkéns grav och en minnessten. Bakgrundsbilden från 1870-talet visar kyrkans interieör innan den revs 1877. Begravningsprocessionen med Pehrs kista på katafalkvagnen följde kyrkvägen som leder mot kyrkan och kyrkogården genom stigluckan där minnesstenen och gravar ses i bakgrunden.

Främst i ledet den 24:e februari 1818 gick 18:åriga dottern Johanna (bilden) kallad Hanna (1800-1877). Hon hade sju år tidigare förlorat sin mor. Hanna är en vägledande länk i vår släkthistoria. Hanna introducerar namnet Arpi i vår släkt när hon 1820 gifter sig med Sigurds morfars far Jacob Emanuel Arpi från Börstil i Uppland.

Margareta Ericsson, Ramsbergs bruk, skriver följande om Hanna som ofta vistades på bruket:
Kallades i familjen för Hanna eller farmor Arpi. Hon var en kär och ofta sedd gäst hos Lovisa Wallmo på Ramsbergs bruk, vilken var mor till hennes svärdotter Lovisa Ericsson. Hanna Arpis levnadsbeskrivning finns bevarad på Ramsbergs Bruks Arkiv.


Pehr släkttavla

Hans Torbernsson, Häradsdomare
Ingeborg Jonsdotter

Son: Jonas Bjerchenius Bjärka Skaraborg, Kyrkoherde (1643-1723)
1:a gifte Maria Oldengren död 1684
2:a gifte Anna Fegreaus

Son: Hans Bjerchenius, Mariestad, Asessor Svea hovrätt, Stockholm (1691-1750)
Anna Margaretha Leijel, Stockholm (1703-1761)

Son: Pehr af Bjerkén d.ä.,Stockholm, Medicine doktor och Asessor Collgio Medico (1731-1774)
Johanna Margareta Christiernin, Stockholm (1738-1807)

Son: Pehr af Bjerkén d.y., Stockholm, Karl XIII:s livmedicus
Brita Catharina (Carin) Lindh, Gottröra (1768-1811)

Dotter: Johanna (Hanna) af Bjerkén, Stockholm
Jacob Emanuel Arpi, Enköping Kyrkoherde Med. dr. (1786-1845)


Pehr af Bjerkén - Karl XIII:s livmedikus - och på sin tid känd som Sveriges främsta kirurg, kallades den svenska kirurgins fader. Men med åren sviktade hans hälsa och handlag och det berättas att han vid underrättelsen om Karl XIII:s död skall ha yttrat: "Då dör kungen i kirurgien snart också", en profetia som slog in tre veckor därefter, då han drabbades av det slaganfall som ledde till hans död.


Olof Sörling fotograf och tecknare

En mycket ung nyfiken arkeologi-historieintresserad tecknare och fotograf tog bilderna på Dala medeltida kyrka innan den revs 1878. Han var verksam i Stockholm och blev med tiden en erkänd tecknare.